API: Subdomain Enumeration

API: Subdomain Enumeration

API: Subdomain Enumeration Bahasa Indonesia | English | Boso Jowo/Java | Basa Sunda |

Subdomain Enumeration minangka proses nemokake sub-domain saka domain, iki minangka fase penting ing recon.

Titik pungkasan URL : https://api.n45ht.or.id/v1/subdomain-enumeration
Parameter : domain

Tuladhane:

#1

Penjaluk : https://api.n45ht.or.id/v1/subdomain-enumeration
Tanggepan :
{
 "response": "400",
 "message": "Missing Parameter Domain",
 "subdomains": null
}

#2

Penjaluk : https://api.n45ht.or.id/v1/subdomain-enumeration?domain=
Tanggepan :
{
 "response": "400",
 "message": "Invalid Domain Name",
 "subdomains": null
}

#3

Penjaluk : https://api.n45ht.or.id/v1/subdomain-enumeration?domain=n45ht.web.id
Tanggepan :
{
 "response": "200",
 "message": "OK",
 "subdomains": [
   "n45ht.web.id",
   "blog.n45ht.web.id",
   "mail.n45ht.web.id",
   "script.n45ht.web.id"
 ]
}